04 201 42 90

Danes, 26. januarja, ob 18.00 imamo na šoli popoldansko govorilno uro. Prisotni bodo vsi strokovni delavci, razen ga Šluga Tina, ga. Bassin Lilijana, ga. Zorenč Verena in ga. Zupan Lidija.