04 201 42 90

Sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev- upravičenci do brezplačnega kosila

 

Spoštovani starši!

Od 1.2.2017 bodo do subvencije v višini cene kosila upravičeni učenci pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Na odločbi o otroškem dodatku preverite, ali je vaš otrok opravičen do subvencije.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na socialno pedagoginjo Leo Cahunek na telefon: 04 201 42 93.