04 201 42 90

S hojo virtualno okoli sveta

Zavarovalnica Triglav podprla projekt Osnovne šole Helene Puhar Kranj Hodim in odkrivam svet

Območna enota Kranj Zavarovalnice Triglav je ob koncu leta denarna sredstva že tradicionalno namenila v dobrodelne namene. Z letošnjo donacijo je podprla projekt Osnovne šole Helene Puhar Kranj z naslovom Hodim in odkrivam svet. Učenci in zaposleni v edini kranjski šoli s prilagojenim programom s hojo »nabirajo« metre oziroma kilometre, s seštevkom prehojenih razdalj pa bodo ponazorili potovanje po zemeljski obli.

»Raziskovanje sveta nas bogati in širi obzorja. Če ga združimo s telesno aktivnostjo, pa ni le prijetna izkušnja, ampak tudi doprinos k zdravju. Izobraževanje, spodbujanje zdravega življenjskega sloga in vedoželjnosti prek različnih projektov so pomembni v luči ustvarjanja lepšega vsakdana in varnejše prihodnosti. Pri tem ima naša zavarovalnica vselej v mislih tudi ranljive skupine, kot so učenci s posebnimi potrebami,« je o donaciji Osnovni šoli Helene Puhar Kranj povedala Mihaela Perčič, direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav.

S hojo do znanja in boljšega zdravja

Učenci in zaposleni v OŠ Helene Puhar Kranj s ponazoritvijo prehojenih razdalj potujejo med kraji in tako z medpredmetnim povezovanjem spoznavajo značilnosti posameznih krajev, držav in celin. Operativni del je vsebinsko opredeljen z virtualnim popotovanjem po Sloveniji.

Da je program privlačnejši, so ga podprli s sodobno tehnologijo, in sicer s pedometri za merjenje korakov in športnimi urami s funkcijo GPS za sledenje. Učenci tako pridobijo dodatno motivacijo za hojo in gibanje. Šola namerava projekt nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Želijo si, da hoja postane del življenjskega sloga njihovih učencev in družin.

»S projektom smo učence še dodatno motivirali za gibanje na svežem zraku. Od začetka projekta vsak prehojen korak ni le korak. Je del nečesa večjega, zanimivejšega. Med mnogimi pozitivnimi učinki projekta lahko izpostavim, da učenci tako preživijo več časa na zraku, so telesno aktivni, bolj zdravi, vzdržljivi in še bolj medsebojno povezani,« je povedal Janez Cuderman, ravnatelj OŠ Helene Puhar Kranj.

Dobrodelni že 24 let

Največja slovenska zavarovalnica je prek svojih območnih enot močno vpeta v lokalno okolje, v katerem posluje. Ob ohranjanju poslovne stabilnosti si vseskozi prizadeva tudi za pomoč socialno šibkejšim in za iskanje dialoga z lokalnim prebivalstvom. Kranjska enota Zavarovalnice Triglav v tej luči že 24 let pomaga ranljivim skupinam in podpira humanitarne projekte ob koncu vsakega leta.

Dostopnost