04 201 42 90

Govorilne ure

Strokovni delavci imajo govorilno uro enkrat tedensko v dopoldanskem času, razen v tednu, ko so organizirane popoldanske govorilne ure, vsak tretji četrtek v mesecu, od 18.00 do 19.00, od oktobra do maja, v matičnih učilnicah oz. kabinetih.

Zaradi zmanjšanja tveganja pred okužbo trenutno potekajo govorilne ure na daljavo (telefon, videoklic) oziroma v šoli po predhodnem dogovoru in ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih ukrepov.

 

RAZREDNIČARKE NIS

razred učenci razredničarka govorilne ure
1./3. 6 Špela ŠTEFE SRE, 12:10 – 12:55
2. 7 Lucija OMOVŠEK SRE, 10:30 – 11:15
4.a 6 Ana CERKOVNIK PET, 9:40 – 10:25
4.b 5 Katra ALJANČIČ PON, 8:35 – 9:15
5.a 7 Irena FENDE TOR, 9:40 – 10:30
5.b 5 Alenka ČERNIGOJ PON, 10:30 – 11:15
6. 9 Barbara MAJCEN ČET, 8:30 – 9:20
7. 9 Marijana ŠTRUKELJ TOR, 11:20 – 12:05
8. 7 Katarina ARSENIĆ TOR, 10:30 – 11:15
9. 6 Barbara STANONIK TOR, 9:40 – 10:25

 

RAZREDNIČARKE PPVI

stopnja učenci razredničarka govorilne ure
I.a 4 Kamila HOLLA ČET, 11:45 – 12:30
I.b 4 Andrejka SEDEJ PON, 11:45 – 12:30
I.c 4 Janja SLATNAR SRE, 11:45 – 12:30
I.d 3 Suzana ŠPENDAL SRE, 11:45 – 12:30
II.a 5 Klara BOŽEK SRE, 13:45 – 14:30
II.b 4 Jasmina RADIVOJ SRE, 11:45 – 12:30
II./III.c 6 Tina ŠLUGA SRE, 10:45 – 11:30
II./III.d 4 Mojca JEREB ŠIFRAR ČET, 11:45 – 12:30
IV./V. 7 Kristina RAUCH SRE, 11:45 – 12:30
V./VI.a 7 Bogdana MARKIČ TOR, 11:45 – 12:30
V./VI.b 7 Simona ŠTEMPIHAR PON, 10:45 – 11:30

 

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

ime in priimek poučuje / področje dela govorilne ure
Anže COF ŠPO, PB PON, 11:20 – 12:05
Ana DEMŠAR PPVI, PB TOR, 11:00 – 11:45
Tina DOBERLET PB SRE, 11:00 – 12:05
Vesna KEŠE TIT, PB PON, 9:40 – 10:25
Katja KOSI TIT, GOS, PB PON, 11:20 – 12:05
Kristina KOVAČIČ šolska svetovalna služba, NIS po predhodnem dogovoru
Mateja MARKELJ GOS, DVZ, organizator prehrane ČET, 10:00 – 10:45
Tina MARKO šolska svetovalna služba, NIS po predhodnem dogovoru
Ana MILOŠEVIĆ GUM, GVZ, PB SRE, 11:20 – 12:05
Tamara MURAUS knjižničarka po predhodnem dogovoru
Anja NERAT šolska svetovalna služba po predhodnem dogovoru
Nadja PLESTENJAK porodniški dopust, DSP po predhodnem dogovoru
Majda PRAPROTNIK TIT, ROP, PB po predhodnem dogovoru
Ksenija SIRK pomočnica ravnatelja, NIS, PPVI po predhodnem dogovoru
Nina STANOJEVIČ  NIS, PB ČET, 10:30 – 11:15
Luka SVOLJŠAK GŠV, PB PET, 8:45 – 9:30
Damjan UDIR ŠPO, PB  ČET, 11:20 – 12:05
Verena ZORENČ LUM, LVZ  SRE, 10:30 – 11:15
Emma ZORZUT PPVI PON, 9:45 – 10:30

 

 

Dostopnost