04 201 42 90

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Prijava učencev na Nacionalno preverjanje znanja v 6. in v 9. razredu je za učence Prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom prostovoljna.

PREDMET RAZRED DATUM
slovenščina 6. in 9. r 4.5.2017 (četrtek)
matematika 6. in 9. r 8.5.2017 (ponedeljek)
tretji predmet –  družboslovje 9. r 10.5.2017 (sreda)