04 201 42 90

Svet zavoda

Svet zavoda
PREDSTAVNIKI ZAVODA

Tina Marko

Ana Sitar

Nadja Plestenjak

Katarina Vardić

Maja Razinger

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Milena Tičar

Matej Škulj

Tanja Krejić

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Eli Grašič

Blaž Kozjek

Damjana Piškur

POSLOVNIK

Sprejet na korespondenčni seji sveta šole, dne 2.3.2018

ODLOK O USTANOVITVI

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj

l

Zapisniki sveta zavoda:

Dostopnost