04 201 42 90

Svet zavoda

Svet zavoda
PREDSTAVNIKI ZAVODA

Barbara Majcen

Janja Šparovec (namestnica predsednika sveta)

Damjan Udir

Simona Štempihar

Maja Razinger

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Lidija Mohorič

Klemen Komurka

Tanja Krejić

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Karel Piškur (predsednik sveta zavoda)

Vlasta Rozman

Andrej Tavčar

POSLOVNIK

Sprejet na korespondenčni seji sveta šole, dne 2.3.2018

ODLOK O USTANOVITVI

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj

l
Zapisniki sveta zavoda:

Dostopnost