04 201 42 90

Mobilna služba

Osnovna šola, na kateri se izvaja pomoč Število ur / teden Število učencev Mobilni defektolog

Cerklje na Gorenjskem,

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na

Gorenjskem

17 Martina Omers
27

Martina Burja

 

6 Katja Roblek
Cerklje na Gorenjskem, Vrtec Murenčki 2 Martina Omers
Kranj, Osnovna šola Predoslje Kranj 12 Claudia Demšar Babnik
6 Katja Roblek
1 Nadja Plestenjak
Kranj, Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj 6 Claudia Demšar Babnik
Kranj, Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 22,5 Alenka Čoh Lombar
2 Nadja Plestenjak
Kranj, Osnovna šola Stražišče Kranj 15

Katja Komac

 

2 Katja Roblek
7 Nadja Plestenjak
Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj 2 Nadja Plestenjak
Šenčur, Osnovna šola Šenčur 17 Andrejka Sedej
8 Claudia Demšar Babnik
Šenčur, Vrtec Šenčur 24 Andrejka Sedej
Preddvor, Vrtec Preddvor 3 Ksenja Leber
2 Sabina Lavtižar
2 Zala Založnik

Mobilna služba je oblika pomoči integriranim otrokom in učencem s posebnimi potrebami v rednih vrtcih in šolah in temelji na bogatih strokovnih izkušnjah in priznani tradiciji naše šole.

Delo mobilne službe poteka na naslednjih področjih:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih vzgojno izobraževalnih programih.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Lahko pa vloži zahtevo tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

 

Podlago za naše delo predstavljata:

  • odločba o usmeritvi, ki določa
  • obseg ur DSP na teden,
  • izvajalca,
  • prilagoditve.
  • individualiziran program, s katerim se podrobneje opredeli vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika ter način izvajanja DSP.

 

Najnovejši prispevki