04 201 42 90

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke,

 

v petek smo prejeli okrožnico MIZŠ, kjer nas seznanjajo glede samotestiranja učencev.

 

Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake (Ur. l. RS št. 133/21) določa, da se samotestirajo učenci 7., 8. in 9. razreda ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

 

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so učenci rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
Za starejše učence, ki so vključeni v posebni program (tretja do šesta stopnja posebnega programa vzgoje in izobraževanja), bomo na šoli izdali Potrdila o šolanju, s katerimi boste v lekarni prejeli teste.

 

Obveščajo nas, da učencu zaenkrat pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja oziroma skupaj s Potrdilom o šolanju.
Teste boste lahko prevzeli v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet za vsak mesec.

 

NIJZ priporoča, da samotestiranje izvedete v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj ob pozitivnem testu (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

 

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Dostopnost